มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกรณีต่างๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกรณีต่างๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า กรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ครอบครัว นายซือ ฐิตินันท์วิริยกุล เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กล่าวรายงานโดย นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: