หน้าหลัก

appคุ้มครองเด็ก
ค่านิยมสป.พม.
ช่องทางติดต่อข้อมูลข่าวสาร
ค่านิยม65
สไลด์ร9
doikongmoo
ร10
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300
ห้องสมุดประชาชน
ลงทะเบียนแสดงความสามรถขอทาน1349x350
previous arrow
next arrow
Shadow

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567  ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว"

ข่าว เด่น

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว”

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน การมอบโล่เชิดชูเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2567 ,มอบประกาศเกียรติคุณ ครอบครัวร่มเย็น ,มอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ,มอบเกียรติบัตร โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิสังคม ,การแสดงของผู้สูงอายุ, การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การรู้เท่ารู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์”และเรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว” โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน

อ่านต่อ

ข่าว สาร

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

    วันอังคารที่ 2 เ…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)



สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

4925709
Total Visitors
158
Visitors Today
1
Live visitors
4925709
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial