ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ธันวาคม 2565กิจกรรม “Kick off” การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม “Kick off” ...
อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องส ...
อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ...
อ่านต่อ

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial