ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรัฐ ...
อ่านต่อ
 ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรั ...
อ่านต่อ
แบบสรุปราคากลางประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial