วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สนง.พมจ. แม่ฮ่องสอน. ร่วมกับ บริษัท เลย์เทกซ์ ( ประเทศไทย.) จำกัด มอบที่นอนและหมอนให้กับเด็ก ๆในศูนย์เด็กเล็ก ฯ พื้นที่ห่างไกล อ.แม่สะเรียง/อ.สบเมย จำนวน 236 ชุด ดำเนิการภายใต้ “โครงการ One for One”ทำดีตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 8 ธค. 2565  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “โครงการ One for One” ทำดีตามรอยเท้าพ่อ โดยได้มอบที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ป่วย ติดเตียง ในพื่นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอย่างต่อเนื่องจำนวน กว่า 158 ราย เป็นจำนวนเงิน มากกว่า 4,542,500 บาทและในช่วงวันพ่อแห่งชาติปีนี้  คุณนัฐพัฒน์ นิธิอุทัย ผู้บริหารบริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย จำกัด และองค์สาธารณประโยชน์ใจสะอาดกลุ่ม  นางฟ้าชุมชนจังหวัด แม่ฮ่องสอน..ได้จัดคารวาน นำที่นอนกว่า 236 ชิ้น..มามอบให้กับเด็กๆ ในพื้น ที่ห่างไกล บนดอย   ซึ่งมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ได้นอนที่นอนที่หนานุ่มและอบอุ่น ซึ่งเด็กตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ที่นอนใหม่ทดแทนอันเก่าที่ค่อนข้างจะบางมาก ๆ


Share: