วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงาน One Home และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การติดริบบิ้นขาว การแสดงดนตรีจากผู้แสดงความสามารถ เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด ” ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มสตรี นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนทั่วไป จำนวน 80 คน


Share:กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด ตัดต้นไม้ที่เป็นอันตราย กำจัดหญ้าและปรับสภาพแวดล้อม บริเวณอาคารห้องเช่าของชุมชนการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด ตัดต้นไม้ที่เป็นอันตราย กำจัดหญ้าและปรับสภาพแวดล้อม บริเวณอาคารห้องเช่าของชุมชนการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ณ วัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


Share:วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางสาวพลอบพรรณ  พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมา


Share:ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567
เปิดรับโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial