27 ม.ค. 2565 ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน รวมถึงรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และยุติความรุนแรงในครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน รวมถึงรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงาน One Home พม.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณถนนคนเดินแยกหอนาฬิกา หน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: