24 เมษายน 2565 กิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 เม.ย. 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๐ รูป บนสะพานซูตองเป้ และร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา
จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร


Share: