2 มิ.ย. 2564 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายภุมรินทร์ แจ่มใส นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อ่างเก็บน้ำหัวแม่สะกืด บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: