19 เม.ย. 2565 ร่วมมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ ผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป

วันที่ 19 เมษายน 2565  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป โดย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ ดังกล่าว ที่บ้านห้วยผึ้ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 


Share: