16 – 17 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน “Home of happiness” บ้านแห่งความสุข

 

 

 


Share: