15 ม.ค. 64 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ อ.แม่สะเรียงจำนวน 1,000 ผืน

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชน ผู้ประสบหนาว ให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่รับผลกระทบภัยหนาว โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง


Share: