14 ก.พ. 2565 ร่วมรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ จากคณะเจ้าภาพ และเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีอัญเชิญมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งมอบ พระบรมสารีริกธาตุ


Share: