12 สิงหาคม 2564 กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กพิเศษและผู้ปกครอง จำนวน 30 คน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กพิเศษและผู้ต้องขังหญิง จำนวน 60 ชุด โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share: