12 สิงหาคม 2563 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง บ้านม่อนตะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: