11 ม.ค. 2564 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พมจ. มส มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอปางมะผ้าด้วย


Share: