1 พ.ค. 2564 วันแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี2564 พม.มอบเงินสงเคราะห์ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นายวราพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 ภายใต้กิจกรรม “ปรับ ปลูก ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา” โดยร่วมกิจกรรมทำบุญให้กับแรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน มอบเงินสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้แก่บุตรแรงงานในสถานประกอบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี และร่วมเงินดังกล่าว


Share: