เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้าวัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

**พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566**

->>เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.00น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ หน้าวัดจองคำ พระอารามหลวง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดจองคำ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสามเณร ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 


Share: