25 มีนาคม 2565 เปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปโรงเรียน เพื่อรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนจากองค์กรทุกสภาคส่วน เพื่อไปมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปโรงเรียน” ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหน้าหัวหน้าหน่วยงาน One home พม.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนจากองค์กรทุกสภาคส่วน เพื่อไปมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ต่อไป


Share: