วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ให้กับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย

วันองคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.45 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า กรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ให้กับครอบครัว นายฤทธิ์เดช ประพาสจำรัส สามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: