วันที่ 7 มิ.ย. 2564 พิธีมอบป้ายสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบป้ายสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 18 แห่ง เป็นโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 38 หลัง เป็นเงิน 1,300,000 บาท และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 12 หลัง เป็นเงิน 445,000 บาท
โดยมีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวรายงาน


Share: