วันที่ 6 กันยายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวรทย์  ทองสนิทกาญจน์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลากระแห จำนวน 100,000  ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000  ตัว และปลาสร้อยขาว จำนวน 100,000 ตัว ปล่อยลงสู่ห้วยน้ำแม่สุยะ (ภายในบริเวณวัดป่าถ้ำวัว) ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน


Share: