วันที่ 5 กันยายน 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ทุกชาติพันธุ์ ร่วมกิจกรรม


Share: