วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไหว้สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเข้าพบผู้ว่าราชจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


Share: