วันที่ 30 ธ.ค.2563 ลงพื้นที่มอบของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รก.พมจ.แม่ฮ่องสอนและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อย รวมจำนวน 6 แห่ง โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหัวทีมในการลงพื้นที่ดังกล่าว


Share: