วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายแฉล้ม ทองเกลา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้รักการออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายโดยแบ่งเป็นการแข่งขันเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กม.และระยะทาง 10 กม. จุดเริ่มที่ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


Share: