วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจําปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก


Share: