วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านป่าปุ๊) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share: