21 พ.ย. 2563 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2563 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน นางจารุณี  จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.แม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและป่วงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share: