วันที่ 2 เมษายน 2564 ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูปถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share: