วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ (ร10)

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา08.00น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเป่ิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ (ร10) โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยอนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เเมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share: