วันที่ 13 กันยายน 2565 ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864 และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย TPMAP

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.40 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864“กิจกรรมที่1 จัดเวทีการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนระดับพื้นที่” โดยมีนายวีรพงษ์ รัตนศรี ปลัดอาวุโส
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน จากนั้นร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย TPMAP จำนวน 1 ครัวเรือน ณ บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: