วันที่ 12 ม.ค. 2564 พิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ รักษาการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวคีรีพร มูลธิ เจ้าหน้าที่ศปก.จ. ร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด เป็นประธานในพิธี


Share: