วันที่ 22 พ.ย. 2564 ร่วมมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการต้านภัยหนาว ประจำ 2564

 วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2564 โดยมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำสิ่งของดังกล่าว แจกให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยหนาวในท้องที่ ตำบลหมอกจำแป่ และ ตำบลห้วยผา จำนวน 1,000 ชุด


Share: