27 ก.พ. 2565 ร่วมพิธีเชิญภัตตาหารและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

วันที่ 27 ก.พ. 2565 ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เชิญภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


Share: