พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 2563 วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 


Share: