25 กันยายน 2564 ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่จำนวน 10,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น

อ่านต่อ

Share: