พม.ร่วมกับอพม.ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตำบลปางหมู


Share: