ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุน พก. ตำแหน่งนักวิชาการเงินบัญชี


Share: