ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร


Share: