ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมถรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมตำแหน่ง


Share: