ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนิติกร และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 กำหนดวันเวลา สถานที่


Share: