21 ต.ค. 2563 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี
ณ บริเวณหน้าพระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:21 ต.ค.63 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุลศล

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุลศล เนื่องในโอกาสในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

 


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศล

13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง (หอนาฬิกา) ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง   
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share:13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share:13 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563“เสริมสร้างสัมพันธภาพแม่และเด็ก”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการสนับสนุนจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โครงการสลากการกุศล ดำเนินการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนยากจน การมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน นิทรรศการความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็ก การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก การประกวดภาพถ่าย และการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพแม่และเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทพิบูลย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ 


Share:12 สิงหา 2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน


Share:12 สิงหาคม 2563 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง บ้านม่อนตะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial