ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรัฐอย่างทั่วถึง

ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรัฐอย่างทั่วถึง กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร


Share:ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร


Share:ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial