ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรัฐอย่างทั่วถึง

ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการรัฐอย่างทั่วถึง กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial