วันที่ 26 ตุลาคม 2565 พม.ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุ อายุ93 ปี ที่อาศัยเพียงลำพัง บ้านไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงเเสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และอพม ตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ โดยมอบสิ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับ นางยุแว วรมงคลศรี อายุ 93 ปี เหตุไฟไหม้บ้าน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงอยู่ลำพัง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 6 บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.45 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่พม.ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 และวันปิยมหาราช


Share:วันที่ 12 ต.ค. 2565 กิจกรรมการมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ “ไม้เท้า…สู่ย่างก้าวที่มั่นคง” จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 216 ด้าม

พม.แม่ฮ่องสอน มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ “ไม้เท้า…สู่ย่างก้าวที่มั่นคง” วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในกิจกรรมการมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้รับการบริจาคโดย คุณจิรฎา วิวัฒนะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 216 ด้าม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ประสานงานร่วมกับนายกสมาคมชมรม ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง ในการนำไม้เท้าส่งมอบให้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป
     ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง
ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


Share:วันที่ 29 กันยายน 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับ คนพิการ, อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ และเยาวชนดีเด่น

วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่9 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยก่อนวาระการประชุม ได้มอบโล่ และใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับคนพิการ อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ ,เยาวชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลคนพิการที่ประสบความสำเร็จ จากการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ , มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ และรางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

Share:วันที่ 18 กันยายน 2565 พม.แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพ พิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน”อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ ที่18 กันยายน 2565  ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พม.แม่ฮ่องสอน  โดยนายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน”อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประชาชน ร่วมรับฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


Share:วันที่ 13 กันยายน 2565 ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864 และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย TPMAP

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.40 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864“กิจกรรมที่1 จัดเวทีการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนระดับพื้นที่” โดยมีนายวีรพงษ์ รัตนศรี ปลัดอาวุโส
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน จากนั้นร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย TPMAP จำนวน 1 ครัวเรือน ณ บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 6 กันยายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวรทย์  ทองสนิทกาญจน์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลากระแห จำนวน 100,000  ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000  ตัว และปลาสร้อยขาว จำนวน 100,000 ตัว ปล่อยลงสู่ห้วยน้ำแม่สุยะ (ภายในบริเวณวัดป่าถ้ำวัว) ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 5 กันยายน 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ทุกชาติพันธุ์ ร่วมกิจกรรม


Share:วันที่ 24 สิงหาคม 2565 One Home พมแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู โดยมีนายกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล กล่าวว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพมิติด้านสังคม มิติด้านรายได้ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มิติด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมอบมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภทและยังประกาศเจตนารมณ์องค์กร 19 องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย


Share:วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ประจําปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial