วันที่ 18 มกราคม 2567 งานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 (ปีงบประมาณ 2567)

   วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 (ปีงบประมาณ 2567)
“รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities) โดยมีนายเอกวิทย์ ผดุงกิจ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ และนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร คณะผู้จัดงาน จำนวน 300 คน


Share:18 มกราคม 2567 พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำด้านองค์กรคนพิการและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีเปิดดังกล่าว


Share:วันที่ 8 มกราคม 2567 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


Share:วันที่ 8 มกราคม 2567 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน และนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567


Share:วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ในการนี้ นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายภุมรินทร์ แจ่มใส นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

   วันที่ 5 ธ.ค. 2566 เวลา 07.30 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเหล่าพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์และสามเณรร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ในการนี้ นางสาวพลอยพรรณ  พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายภุมรินทร์  แจ่มใส  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงาน One Home และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2566 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การติดริบบิ้นขาว การแสดงดนตรีจากผู้แสดงความสามารถ เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด ” ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มสตรี นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนทั่วไป จำนวน 80 คน


Share:วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ณ วัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial