เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่อง 

สอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ


Share:เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสนนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ


Share:วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. Onehome พม.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

               วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน  โดยบูรณาการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงาน ONE HOME พม.แม่ฮ่องสอน รวมถึงหน่วยงานราชการและเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอปาย ณ บริเวณถนนคนเดินปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สนง.พมจ. แม่ฮ่องสอน. ร่วมกับ บริษัท เลย์เทกซ์ ( ประเทศไทย.) จำกัด มอบที่นอนและหมอนให้กับเด็ก ๆในศูนย์เด็กเล็ก ฯ พื้นที่ห่างไกล อ.แม่สะเรียง/อ.สบเมย จำนวน 236 ชุด ดำเนิการภายใต้ “โครงการ One for One”ทำดีตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 8 ธค. 2565  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “โครงการ One for One” ทำดีตามรอยเท้าพ่อ โดยได้มอบที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ป่วย ติดเตียง ในพื่นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอย่างต่อเนื่องจำนวน กว่า 158 ราย เป็นจำนวนเงิน มากกว่า 4,542,500 บาทและในช่วงวันพ่อแห่งชาติปีนี้  คุณนัฐพัฒน์ นิธิอุทัย ผู้บริหารบริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย จำกัด และองค์สาธารณประโยชน์ใจสะอาดกลุ่ม  นางฟ้าชุมชนจังหวัด แม่ฮ่องสอน..ได้จัดคารวาน นำที่นอนกว่า 236 ชิ้น..มามอบให้กับเด็กๆ ในพื้น ที่ห่างไกล บนดอย   ซึ่งมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ได้นอนที่นอนที่หนานุ่มและอบอุ่น ซึ่งเด็กตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ที่นอนใหม่ทดแทนอันเก่าที่ค่อนข้างจะบางมาก ๆ


Share:วันที่ 6 ธันวาคม 2565กิจกรรม “Kick off” การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม “Kick off”การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนบ้านในสอย วัดในสอย ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านในสอยโดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล บ้านในสอย หมู่ที่ ๔ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการเขียนแปลนการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รั้วหน้าบ้าน กำแพงระหว่างบ้าน หลังคาหน้าบ้าน(โรงจอดรถ) ระบบท่อระบายน้ำของชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน  ทั้งนี้ ทางผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จะนำเสนอข้อมูลและแบบแปลนการปรับปรุงอาคารห้องเช่าเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป


Share:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 พร้อมทั้ง ให้ประเด็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมจิตอาสาของสภาเด็กและเยาวชนในปี 2566 และแนวความคิดในการดำเนินการและผลักดันให้เกิดการทำ กิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนล้านนา”การนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง และแนวคิดข้อเสนอแนะของตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วย


Share:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T:สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ ติดริบบิ้นสีขาว แจกสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด จำนวน 100 คน


Share:วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network) และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างองค์กร รวมทั้งรวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial