วันที่ 5 มกราคม 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดร่วมกิจกรรม สภากาแฟหลงรักแม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาพอเพียง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม สภากาแฟหลงรักแม่ฮ่องสอน  เพื่อพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเครือข่าย ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพ


Share:วันที่ 23 ธันวาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ


Share:เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  34 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ


Share:เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่อง 

สอน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ


Share:เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสนนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรีในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ


Share:วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. Onehome พม.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

               วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน  โดยบูรณาการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงาน ONE HOME พม.แม่ฮ่องสอน รวมถึงหน่วยงานราชการและเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอปาย ณ บริเวณถนนคนเดินปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สนง.พมจ. แม่ฮ่องสอน. ร่วมกับ บริษัท เลย์เทกซ์ ( ประเทศไทย.) จำกัด มอบที่นอนและหมอนให้กับเด็ก ๆในศูนย์เด็กเล็ก ฯ พื้นที่ห่างไกล อ.แม่สะเรียง/อ.สบเมย จำนวน 236 ชุด ดำเนิการภายใต้ “โครงการ One for One”ทำดีตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 8 ธค. 2565  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “โครงการ One for One” ทำดีตามรอยเท้าพ่อ โดยได้มอบที่นอนป้องกันแผลกดทับ ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ป่วย ติดเตียง ในพื่นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาอย่างต่อเนื่องจำนวน กว่า 158 ราย เป็นจำนวนเงิน มากกว่า 4,542,500 บาทและในช่วงวันพ่อแห่งชาติปีนี้  คุณนัฐพัฒน์ นิธิอุทัย ผู้บริหารบริษัทเลย์เทกซ์ ประเทศไทย จำกัด และองค์สาธารณประโยชน์ใจสะอาดกลุ่ม  นางฟ้าชุมชนจังหวัด แม่ฮ่องสอน..ได้จัดคารวาน นำที่นอนกว่า 236 ชิ้น..มามอบให้กับเด็กๆ ในพื้น ที่ห่างไกล บนดอย   ซึ่งมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ได้นอนที่นอนที่หนานุ่มและอบอุ่น ซึ่งเด็กตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ที่นอนใหม่ทดแทนอันเก่าที่ค่อนข้างจะบางมาก ๆ


Share:วันที่ 6 ธันวาคม 2565กิจกรรม “Kick off” การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม “Kick off”การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนบ้านในสอย วัดในสอย ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านในสอยโดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล บ้านในสอย หมู่ที่ ๔ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial