วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพคนพิการผลิตถ่าน แบบไบโอชาร์ ประจำปี 2567

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธี การอบรม “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพคนพิการผลิตถ่าน แบบไบโอชาร์ ประจำปี 2567” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะวิทยากร ผู้พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมคริสตจักร ความหวังแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผลิตถ่านแบบไบโอชาร์ ประจำปี 2567 เพื่อผลิตถ่านอัดแท่งจากใบและซังข้าวโพด ให้เป็นประโยชน์แก่คนพิการ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การลดหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ


Share:วันที่ 25 เมษายน 2567 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

 วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7 และนางสาวพลอยพรรณ  พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”


Share:วันที่ 2 เมษายน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

    วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ ชั้น 2 วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานพิธี เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนส่วนราชการ นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


Share:วันที่ 28 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ผลิตผ้าร่วมพิธี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณารี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแบบลายผ้า
ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด โดยจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี”
และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion: แฟชั่นแห่งความยั่งยืน


Share:วันที่ 20 มกราคม 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2567

วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี โดยมีพิธีทำบุญเมืองตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป และทำบุญ ทักษิณานุปทานอุทิศให้อดีตเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สักการะพระบรมราชา นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัด สักการะเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก และหอเจ้าฟ้า สักการะพระธาตุองค์เล็ก วัดพระธาตุดอยกองมู สักการะสถูปพญาสิงหนาทราชาและอดีตเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระนอน และสักการะอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา พร้อมทั้งมีการรำไตเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี การตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 18 มกราคม 2567 งานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 (ปีงบประมาณ 2567)

   วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 (ปีงบประมาณ 2567)
“รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities) โดยมีนายเอกวิทย์ ผดุงกิจ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ และนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร คณะผู้จัดงาน จำนวน 300 คน


Share:18 มกราคม 2567 พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำด้านองค์กรคนพิการและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีเปิดดังกล่าว


Share:วันที่ 8 มกราคม 2567 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial