กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2563 พมจ.แมฮ่องสอน นาวสิทธิอาพร เชยนาค มอบหมายให้นายภุมรินทร์ แจ่ม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


Share: