3 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

    วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายณัฐพล รักษาสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวกัญญ์วราพร เมืองลอ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: