29 กันยายน 2564 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพิธีทำบุญเมือง งานครบรอบ 111 ปี กลุ่มชาติพันธ์แม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพิธีทำบุญเมือง งาน 111 ปี กลุ่มชาติพันธ์แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ,ผู้แทนภาคเอกชน ,ประชาชน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในวาระครบ 111 ปี การยกฐานะ เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: